นีช
ดีซายน์ แอนด์
โปรดักชั่น
Niche
Design &
Production

ออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้

"เราสร้างการเรียนรู้และความบันเทิงขึ้นจากศิลปะ เทคโนโลยีและประสบการณ์ของเราเพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในองค์ความรู้ที่น่าประทับใจและเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์"

Providing design and construction services for aquarium, zoo, museum and learning center.

"We create impressive learning and entertainment from art, technology, and experience to encourage visitor creativity."

ABOUTUS


Niche Design and Production
เราคือบริษัทออกแบบและจัดสร้างอควาเรี่ยม สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ ที่มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบธีมปาร์คระดับโลกหลายโครงการ เราเชี่ยวชาญในการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ติดตั้งระบบเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งออกแบบจัดสร้างนิทรรศการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมต่างๆผ่านทาง Graphic, Interactive multimedia, Museum themed decoration และมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำเป็นสื่อในการนำเสนอองค์ความรู้และความบันเทิงอยู่เสมอ

Mission
“ไม่หยุดเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา
เพื่อให้ผลงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี”


We specialize in total work services for aquarium, and animal Life Support System (LSS). Our design and decoration services are comprehensive to museums and exhibitions on the environments, sciences and cultures through themes decoration, graphics, interactive multimedia and latest technologies. Our past works successfully fulfilled requirements of local and international clients, as well as being part of world-class theme park projects.

Mission
“Learn and improve consistently to create works that are part of good social and environmental development”

About Us pic-01About Us pic-02About Us pic-03

FEATURED

Bangsaen Institute of Marine Science

งานออกแบบปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
Bangsaen Institute of Marine Science

A view of BIMS main entrance hallAnother view of BIMS main entrance hallWhale skeleton exhibition in BIMS main entrance hallExhibition presents the impact of climate on sea water around the world

Roi-Et National Museum

งานออกแบบปรับปรุง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมศิลปากร
Roi-Et National Museum

Proposed Roi-Et National Museum layout planningProposed Roi-Et National Museum exterior perspectiveProposed interior exhibition of Lopburi periodProposed service corridor of interior exhibition

Thai Studies and ASEAN Cultures Collections

งานออกแบบจัดทำข้อมูลภาพสื่อจัดแสดง งานปรับปรุงห้องไทยศึกษานิทัศน์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
Thai Studies and ASEAN Cultures Collections

Thai Studies and ASEAN Cultures entrance presentation board
Interior exhibition showcases a  room in the past
North Eastern Thai local peoples
Interview with Thai local cultural scholarOverall graphic wallpaper represent Thai cultures
North Eastern Thai local tribe clothing exhibition

Royal Gems Phuket

งานออกแบบและตกแต่งภายใน พิพิธภัณฑ์เหมืองทองและอัญมนี
Royal Gems Phuket

Gold mine entrance perspective sketchEquipments in the gold mine area sketchDigging & paning exhibitionGold mine entrance perspective sketchSketch of gold mine exit
Exhibition shows the gold and gems excavated from the mineThe trolley transport the excavated stones from the mineGold mine entrance exhibitionDigging & paning exhibition

Ban Non Wat

งานตกแต่งภายใน งานจำลองหลุมขุดทางโบราณคดี
ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์
แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา
Prehistoric Community Learning Center, Ban Non Wat Archaeological Site

Ban Non Wat Archaeological Site location model
Archaeological objects unearthed in Ban Non WatAncient human found in Ban Non WatBan Non Wat entrance label informationThe part of wall that presents the ancient objects excavated in the site
Ancient animal corpes found in Ban Non WatThe information board

Phi Phi Island Village Beach Resort

งานตกแต่งและจัดทำนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Marine Discovery Center,Phi Phi Island Village Beach Resort

Marine Discovery Center's activity center
Clownfish zoneInformation board in the shark zonePool in the shark zoneInformation board in the clownfish zone
Phi Phi Island learning zonePhi Phi Island's mangrove information zoneClownfish information zonePhi Phi Island information wall
Marine Discovery Center entrance information board

National Science Day

จัดแสดงแสงสีเสียง จัดประกวดภาพวาดและ
จัดงานกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
National Science Day, King Mongkut Memorial Park of
Science and Technology

National Science Day @ Waghor's light & sound show
Niche Design & Production's staff co-organize the event on National Science DayThe board scoring the drawings that entered contest
Kids enjoy the exhibition at WaghorAward winners take the photos with the staffThe winner of the contest receives the award

Bangsaen Aquarium -Exhibition Renovation-

งานออกแบบปรับปรุง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Aquarium

The Predator Zone presented with a wide variety of outstanding fish tanks under the experienced aquarium design conceptAquarium corridorTemporary exhibition surrounded with magnificent displays

Bangsaen Aquarium -Building Expansion-

งานออกแบบปรับปรุง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Aquarium

Elevation drawings of Bangsaen Aquarium expansion buildingExpansion building external perspectiveBangsaen Aquarium's new building external viewAquarium expansion offers a fascinating fish tankBeautiful J-shaped tunnel, the result of a dedicated aquarium design

Sambil Mall Aquarium

งานออกแบบตกแต่งภายในอาคารและภายในตู้จัดแสดงสัตว์น้ำ
Sambil Mall Aquarium

Wide variety interesting tanks in Sambil Mall AquariumFascinating fish tank decorationEnchanting tunnel of the Zambil Mall AquariumCylinder and wall tanks in the ancient city-themed decoration

Songkhla Aquarium

งานออกแบบและจัดสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา
Songkhla Aquarium

Installation of Songkhla Aquarium's big fish tank acrylic panelFascinating big fish tank in full operatioSongkhla Aquarium
Songkhla Aquarium
Songkhla Aquarium

Bangsaen Aquarium -Jellyfish Zone-

งานออกแบบและก่อสร้าง ปรับปรุงส่วนจัดแสดงกะพรุน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Aquarium

Aquarium design & Renovation of Bangsaen Aquarium's jellyfish zonejellyfish zone overall imagejellyfish zone overall another imageBangsaen AquariumBangsaen AquariumBangsaen AquariumBangsaen Aquarium

Las Farolas, Philippines

งานออกแบบ ที่ปรึกษา และติดตั้งงานระบบ
Las FaroLas, Philippines

Las FaroLas, PhilippinesLas FaroLas, PhilippinesLas FaroLas, PhilippinesLas FaroLas, Philippines

Residential Aquarium

งานออกแบบและตกแต่งตู้เลี้ยงปลาทะเล
Residential Aquarium

Residential AquariumResidential Aquarium
Residential AquariumResidential Aquarium
Residential AquariumResidential Aquarium

Residential Aquarium

งานออกแบบและตกแต่งตู้เลี้ยงปลาทะเล
Residential Aquarium

Residential AquariumResidential AquariumResidential Aquarium
Residential AquariumResidential AquariumResidential AquariumResidential Aquarium

Sambil Santo Domingo

ออกแบบและผลิตงานตกแต่งตู้จัดแสดง
Sambil Mall, Santo Domingo, Dominican Republic

Sambil Mall, Santo Domingo, Dominican Republic
Sambil Mall, Santo Domingo, Dominican RepublicSambil Mall, Santo Domingo, Dominican Republic

Royal Gems Phuket

ออกแบบและติดตั้งตู้จัดแสดง
Royal Gems Phuket

Royal Gems PhuketRoyal Gems PhuketRoyal Gems Phuket

Avia Park, Moscow

งานจัดสร้างโมเดล 3 มิติสำหรับงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
Avia Park, Moscow

Avia Park, MoscowAvia Park, Moscow

TPS Mall, Moscow

งานจัดสร้างโมเดล 3 มิติสำหรับงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
TPS Mall, Moscow

TPS Mall, MoscowTPS Mall, MoscowTPS Mall, Moscow

PORTFOLIO

2018
Cultural Centre Project, Maldives
BANDARA Resort and Spa, Samui, Thailand
Seafari-Crossroads Project, Maldives
Cambodia Aquarium, Cambodia
Museum of Weights and Measures, Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, Thailand
Mysore Aquarium, India
Marine Discovery Center at Phi Phi Island Village Beach Resort, Thailand
2010 - 2017
Marine Science Museum, Burapha Institute of Marine Science, Thailand
Aquarium renovation, Burapha Institute of Marine Science, Thailand
Jellyfish exhibition, Burapha Institute of Marine Science, Thailand
Thai Studies and ASEAN Cultures Collections, Suranaree University ofTechnology, Nakorn Ratchasima, Thailand
Sony shop, Emquartier Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Jellyfish exhibition, Burapha Institute of Marine Science, Thailand
Kaokeaw Zoo, Thailand Zoological Park Organization, Thailand
Rainforest Aviary
Veermata Jijabai Bhosale Udyan City Zoo, Mumbai, India
Avia Park, Moscow
Prehistoric Community Learning Center, Ban Non Wat Archaeological Site,Nakorn Ratchasima, Thailand
Roiet National Museum, Thailand
Aquarium of Institute of Marine Science, Burapha University, Thailand
Sambil Mall Aquarium, Dominican Republic
Veermata Jijabai Bhosale Udyan City Zoo, Mumbai, India
Las Farolas Aquarium, Philippines
Centara Resident, Pattaya, Thailand
Songkhla Zoo, Thailand
Roi-Et Aquarium, Thailand
Bangkok Aquarium, Thailand
Phuphatara Residence Project, Rayong, Thailand
Rayong Aquarium, Thailand
2002 - 2009
Bangsaen Aquarium, Thailand
Residentail aquarium, Bangkok, Thailand
RPT Asia Rayong, Thailand
Chevy Car Fish Tank, Siam Ocean World Bangkok, Thailand
Royal Gems, Samutprakarn, Thailand
Underwater World Pattaya, Thailand
Residentail aquarium, Bangkok, Thailand
Bangsaen Aquarium, Thailand
RPT Asia Rayong, Thailand
Chevy Car Fish Tank, Siam Ocean World Bangkok, Thailand
Royal Gems, Samutprakarn, Thailand
Underwater World Pattaya, Thailand
Sea Turtle Conservation Center, Royal Thai Navy, Chonburi, Thailand
Aquarium of Institute of Marine Science, Burapha University, Thailand
Songkhla Aquarium, Thailand
Food Court, Siam Paragon Department Store, Bangkok, Thailand
GMM Building, Bangkok, Thailand
Baan Hua-Hin Residence, Prachaubkirikan, Thailand
Central Rama3 Department Store, Bangkok, Thailand
Lord Jim’s Restaurant, Madarin Oriental Hotel, Bangkok, Thailand
Waghor Aquarium, Kingmongkut Memorial Park of  Science and Technology, Prachaubkirikan,Thailand
Residential marine fish aquarium, Bangkok, Thailand
Residentail pond, Nakornpathom, Thailand
Makong Underwater World Aquarium, Nakornphanom, Thailand

CONTACT

บริษัท  นีช ดีซายน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
999/271 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
NICHE DESIGN & PRODUCTION Co.,Ltd.
999/271 SOI PHAHOLYOTHIN 34, SENANIKOM,
ChHATUCHAK, BANGKOK 10900
+66 2140 0750
+66 8 1490 5880
+66 2140 0750
บริษัท  นีช ดีซายน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
999/271 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Niche Design & Production Co., Ltd.
999/271 Phaholyothin 34, Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900
T +66 2140 0750
M +66 8 1490 5880
F  +66 2140 0750
Copyright @ 2018 Niche Design & Production Co., Ltd. All rights reserved.